Vi tar endast emot betalning via Swish. Betalning skall ske snarast efter anmält deltagande till vårt Swishnummer: 123 548 66 42

Pris deltagande avslutningen 600:-
Ev. SMA-engångslicens 200:- (skall även tecknas för ev. medåkare)