Villkor för körning

Licens

Är du en återkommande förare rekommenderar vi att du skaffar en SMA-licens som gäller ett år. För att få licensen skall du läsa igenom utbildningsunderlaget HÄR och sedan göra ett mycket enkelt teoriprov. Denna licens är även giltig på andra SMA-event.

Om du bara kör vid något enstaka tillfälle eller är medåkare så kan du teckna en SMA-engångslicens och det gör du i samband med att du skriver in dig på respektive bandag. Kostnaden för SMA-engångslicens är f.n. 250 kronor.

Körkortsinnehav är inte nödvändigt för att erhålla licens. Olycksfallsförsäkring ingår i licenserna.


Krav på personlig utrustning

Både förare och eventuell medåkare skall under körning ha;

 • Hjälm
 • Heltäckande klädsel av bomull eller ylle
 • Skor av läder eller flamsäkert material
 • Handskar rekommenderas (läder eller flamsäkert material)

Krav på fordon

Bilen behöver inte vara besiktigad men följande måste fungera.

 • Säkerhetsbälte
 • BROMSLJUS
 • Hel- och halvljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Bakljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Blinkers (om bilen är utrustad med det)
 • Vindrutetorkare (om bilen är utrustad med det)
 • Dubbade däck är förbjudet

I övrigt gäller;

 • Maximal ljudnivå 95 dB
 • Inga läckage av vatten, olja, bromsvätska etc. får förekomma
 • Waterwetter rekommenderas istället för glykol i kylsystemet
 • Inga lösa föremål får finnas i bilarna
 • Markskydd skall användas i ban- och maskindepå vid underhåll

Medåkning

Medåkning är tillåten om de personliga utrustningskraven uppfylls så som stol, bälten etc. och att dessa är anpassade för ändamålet. En SMA-engångslicens skall lösas och det är också obligatoriskt att närvara på förarmötet.Inför körning

Inskrivning skall ske senast 30 minuter före körning påbörjas. Vid inskrivning skall i förekommande fall kvitto på betald anmälningsavgift samt licens kunna uppvisas.

15 minuter Innan körningen påbörjas hålls obligatoriskt förarmöte där samtliga som avser köra skall delta och där vi informerar om dagens hålltider och rutiner, de olika flaggorna vi använder och vad de betyder samt övrig nödvändig information.

Generellt gäller 18 år som lägsta ålder för förare och 16 år för medåkare, undantag kan dock medges i speciella fall efter överenskommelse.

Var medveten om att bilens hel- eller delkaskoförsäkring normalt inte gäller och att arrangören eller banägaren inte kan hållas ansvarig för. eventuella skador på fordonet.


Körning

Körpassen är normalt 20 minuter långa. Maximalt antal samtidiga fordon på banan beror på antalet deltagande per tillfälle.


Det finstilta

Sist men inte minst så kommer vi till det finstilta. det är viktigt att du läser igenom detta. Du kommer också att få godkänna dessa villkor i samband med inskrivningen.

 • Som deltagare accepterar du fullt ansvar för alla kostnader för t.ex. reparationer av sönderkörd egendom, eller annat som eventuellt orsakas av dig eller ditt team
 • I de allra flesta fall så gäller INTE bilens vagnskadegaranti/försäkring för bankörning.
 • VN Motorevent kan inte hållas ansvarig för skada som uppkommer på bilar eller annat föremål under eller efter eventet
 • Ingen officiell form av tävlingsmoment får förekomma
 • All körning sker på egen risk
 • Kör inte på gränsen av din eller bilens kapacitet, talesättet "ingen kommer ihåg en fegis" är vida överdrivet och riskera kosta dig och andra mer än ni är beredd att betala...
 • Visa hänsyn och respekt för övriga deltagare och personal på och på sidan av banan

Vad du måste godkänna inför körning

Härmed accepterar jag:

 • VN Motorevent "Villkor för trackdays" (detta dokument)
 • Att följa instruktionerna från VN Motorevents personal på plats, i PM och vid digitalt eller fysiskt förarmöte
 • Att all körning sker på egen risk
 • Fullt ansvar för kostnader för t.ex. bärgning, sanering, reparationer, åter­ställning av sandfållor eller annat som ev. orsakas av mig eller mitt team
 • Att VN Motorevent eller banägaren inte kan hållas ansvarig för skada som uppkommer på bilar eller annat före, under eller efter eventet
 • Att om jag inte har giltig SMA-ettårslicens, teckna en engångslicens